THE GAME OF MASS

Seoul

Sat Apr 30th 2016 to Sun May 1st 2016
Club Mass , 1306-8 Seocho-dong, Gangnam-gu , Gangnam-gu
Club Mass
VISIT WEBSITE

THE GAME OF MASS DJs DITTO SMIN ZIRO AYA SMIRK HYLA ZOHAN NIKI KEYSTONED KENZI FOR. E ZEKI PARAMACHINE VAMP VJ_GUN VVHS